TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU

TMSFİF


32/2009 sayılı Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yasası 12 Mart 2009 tarihli ve 51 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

                                                  


Fonun Amacı


Bankalara yatırılan tasarruf mevduatlarını sigorta ettirmek, bankalara yatırılan tasarruf mevduatı         sahiplerinin tüm haklarını korumak ve finansal sektörün yapılandırılması amacıyla bankacılık sektörüne yönelik tedbirlerin alınmasıdır.


Yönetim Kurulu


Fon, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Fon Yönetim Kurulu, Merkez Bankası Başkanı, iki Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, iki Bakanlık temsilcisi ile bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Birliği temsilcisi olmak üzere altı üyeden oluşur.