Fon Bünyesindeki ve Tasfiye Halindeki Bankalar

Banka Adı

Fon’a Devir Tarihi

Lisans İptal Tarihi

Tasfiye

Tarihi

Takip Eden

Kurum

1- K. Yurt Bank Ltd.

21.03.2000

18.10.2000

05.01.2001

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

2- K. Finans Bank Ltd.

21.03.2000

18.10.2000

05.01.2001

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

3- Everest Bank Ltd.

21.03.2000

18.10.2000

05.01.2001

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

4- K. Hür Bank Ltd.

21.03.2000

18.10.2000

29.01.2001

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

5- K. Kredi Bankası Ltd.

09.10.2000

18.10.2000

25.06.2001

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

6- Yasa Bank Ltd.

21.12.2001

24.06.2003

28.10.2005

TMSFİF

 

7- K. Ticaret Bankası Ltd.

21.12.2001

24.06.2003

28.10.2005

TMSFİF

 

8- Tilmo Bank Ltd.

21.12.2001

24.06.2003

28.10.2005

TMSFİF

 

9- Asya Bank Ltd.

21.12.2001

24.06.2003

28.10.2005

TMSFİF

 

10- K. Endüstri Bankası Ltd.

31.03.2002

24.06.2003

28.10.2005

TMSFİF

 

11- Euro Bank Ltd.

28.03.2003

28.03.2003

31.03.2004

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

12- Erbank Ltd.

25.07.2003

26.02.2009

 

TMSFİF

 

13- Rumeli Bank Ltd.

10.06.2005

10.06.2005

11.07.2008

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

14- K. Continental Bank Ltd.

11.12.2009

09.08.2011

 

TMSFİF

 

15- Yeşilada Bank Ltd.

11.12.2009

Lisans devam
( Not 1 )

 

Kıbrıs Kapitalbank Ltd.
( Not 1)

16- Denizbank Ltd.

12.03.2010

12.03.2010

23.05.2019

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

 

Notlar:

1:  Fon tarafından satışı gerçekleştirilen Yeşilada Bank Ltd., 26.09.2012 tarihinden itibaren Kıbrıs Kapitalbank Ltd. olarak bankacılık faaliyetine devam etmektedir.