Fon Bünyesindeki ve Tasfiye Halindeki Bankalar

Banka Adı

Fon’a Devir Tarihi

Lisans İptal Tarihi

Tasfiye

Tarihi

Takip Eden

Kurum

1- K. Yurt Bank Ltd.

21.03.2000

18.10.2000

05.01.2001

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

2- K. Finans Bank Ltd.

21.03.2000

18.10.2000

05.01.2001

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

3- Everest Bank Ltd.

21.03.2000

18.10.2000

05.01.2001

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

4- K. Hür Bank Ltd.

21.03.2000

18.10.2000

29.01.2001

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

5- K. Kredi Bankası Ltd.

09.10.2000

18.10.2000

25.06.2001

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

6- Yasa Bank Ltd.

21.12.2001

24.06.2003

28.10.2005

TMSFİF

 

7- K. Ticaret Bankası Ltd.

21.12.2001

24.06.2003

28.10.2005

TMSFİF

 

8- Tilmo Bank Ltd.

21.12.2001

24.06.2003

28.10.2005

TMSFİF

 

9- Asya Bank Ltd.

21.12.2001

24.06.2003

28.10.2005

TMSFİF

 

10- K. Endüstri Bankası Ltd.

31.03.2002

24.06.2003

28.10.2005

TMSFİF

 

11- Euro Bank Ltd.

28.03.2003

28.03.2003

31.03.2004

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

12- Erbank Ltd.

25.07.2003

26.02.2009

 

TMSFİF

 

13- Rumeli Bank Ltd.

10.06.2005

10.06.2005

11.07.2008

Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği

14- K. Continental Bank Ltd.

11.12.2009

09.08.2011

 

TMSFİF

 

15- Yeşilada Bank Ltd.

11.12.2009

Lisans devam
( Not 1 )

 

Kıbrıs Kapitalbank Ltd.
( Not 1)

16- Denizbank Ltd.

12.03.2010

12.03.2010
( Not 2 )

 

TMSFİF

 

Notlar:

1:  Fon tarafından satışı gerçekleştirilen Yeşilada Bank Ltd., 26.09.2012 tarihinden itibaren Kıbrıs Kapitalbank Ltd. olarak bankacılık faaliyetine devam etmektedir.

2: 12 Mart 2010’da lisansı iptal edilen Denizbank Ltd. aynı tarihte Fon’a intikal etmiştir. Ancak KKTC Merkez Bankası aleyhine dosyalanan dava süreci 11 Mart 2013 tarihinde sonlanmıştır. Fon, Bankanın sigortalı mevduatını ödemiş olup süreç yasal mevzuat çerçevesinde takip edilmektedir.